Seton LaSalle Catholic High School

Seton LaSalle Catholic High School


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 14
 • 15
  7:00pm
  @Seton-La Salle Catholic High School
  Seton-LaSalle H.S. Main Gym

  No JV's
 • 16
 • 17
 • 18
  6:00pm
  @Keystone Oaks High School
 • 19
 • 20
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6