Seton LaSalle Catholic High School

Seton LaSalle Catholic High School

Tuesday, February 1, 2022
TimeEventDetails
7:30pmBasketball: Boys Varsity Game

vs. Freedom Area

JV @ 6pm

JV @ 6pm
Wednesday, February 2, 2022
TimeEventDetails
7:00pmBasketball: Girls Varsity Game

vs. South Park
7:30pmBasketball: Boys Varsity Game

vs. Steel Valley

JV @ 6pm

JV @ 6pm
Thursday, February 3, 2022
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Game

vs. Carmichaels
 @  Carmichael High Schoollocation
Friday, February 4, 2022
TimeEventDetails
7:30pmBasketball: Boys Varsity Game

vs. Summit Academy
 @  Summit Academylocation

JV @ 6pm

JV @ 6pm
Saturday, February 5, 2022
Sunday, February 6, 2022
Monday, February 7, 2022
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Game

vs. Bethlehem Center